Polityka prywatności

Postanowienia o ochronie danych osobowych. Ważne od 24.06.2018Untiedt Research GmbH (UR) jest spółką prawa niemieckiego oraz właścicielem i administratorem strony internetowej www.mojaopinia.pl.Panel konsumencki www.mojaopinia.pl spółki Untiedt Research oferuje osobom prywatnym możliwość dobrowolnego zarejestrowania się na tej stronie (panel członkowski, użytkowników) i po uprzednim zaproszeniu, mogą oni brać udział w ankietach. Ankiety są przeprowadzane przez UR lub podmioty trzecie. Udział w ankietach jest opłacany przez UR po spełnieniu określonych warunków i wynagradzany. (wynagrodzenie)Niżej podane zasady ochrony danych osobowych stanowią uzupełnienie do naszych warunków udziału i opisują pobieranie, przetwarzanie i korzystanie z danych osobowych i innych danych , które zostały przekazane przez UR do dyspozycji członków panelu.Rejestrując się na www.mojaopinia.pl i korzystając z tej strony członkowie wyrażają swoją zgodę na warunki uczestnictwa i postanowienia o ochronie danych osobowych. Wszystkie serwery , na których UR zbiera dane osobowe, znajdują się na terenie Niemiec i są konserwowane przez niemieckie firmy usługowe z branży IT. UR przestrzega w kontaktach z pobranymi danymi przepisów niemieckiej ustawy BDSG (Federalna ustawa o ochronie danych ) i realizuje wytyczne dyrektywy o ochronie danych osobowych ( dyrektywa 95/46/ WE).Bezpieczeństwo danychPobrane informacje są chronione przez UR przed utratą , nadużyciem i zmianami poprzez zastosowanie zabezpieczeń. Pomimo kontroli i zabezpieczeń przekazywanie danych drogą internetową stanowi zawsze pewne ryzyko. W celu ochrony Pana /Pani danych należy starannie przechowywać swoje hasło i nikomu go nie udostępniać.Zbieranie , korzystanie i przetwarzanie danych osobowychPodczas rejestracji na stronie pobierane są i przechowywane dane ( pełne nazwisko, adres email, adres, data urodzenia , kod pocztowy, płeć, stan cywilny i poziom wykształcenia ). Dalsze dane osobowe służące uzupełnieniu Pana /Pani profilu ,mogą być podane dobrowolnie. Ponadto w ankietach mogą być podane dane wrażliwe ( jak stan zdrowia , poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, orientacja seksualna i życie seksualne, pochodzenie etniczne). Opisane powyżej dane są pobierane i wykorzystywane wyłącznie do badania rynku i opinii .Pobrane informacje służą do stworzenia bazy danych osób ,które chcą brać udział w ankietach lub w projektach badawczych rynku i ją zbudować.Dzięki zebranym informacjom zaproszenia do wzięcia udziału w ankiecie mają być rozsyłane celowo ,tak aby członkowie nie byli zapraszani za często i niepotrzebnie.Dane ,które będą zebrane podczas ankietowania są oceniane przez UR wyłącznie w formie zbioru, w sposób który nie umożliwia wyciągnięcia wniosków co do poszczególnych osób.Untiedt Research GmbH mojaopnia.pl może udostępniać Państwa dane osobowe lub dane społeczno-demograficzne, w tym, bez ograniczeń, unikalny numer identyfikacyjny (unique identification number, „UID”), kod pocztowy, region, prowincję, płeć, stan cywilny, wykształcenie, pochodzenie etniczne/rasę (o ile zezwala na to obowiązująca prawo), informacje związane z zatrudnieniem, nieosobowe informacje na temat członków gospodarstwa domowego, użytkowanie i własność produktów konsumenckich (np. komputerów, samochodów, urządzeń mobilnych, gier wideo itp.), własność domu, posiadanie zwierząt domowych, informacje o zatrudnieniu (np. nazwa stanowiska, rola, podróże, branża itp.) oraz ocena społeczna, firmom prowadzącym badania próbek/rynku (z osobna „Firmie zewnętrznej MR” i zbiorczo „Firmom zewnętrznym MR”) w następujących celach:1. Identyfikowania możliwości przeprowadzenia ankiet dla klientów, do których mogą Państwo się kwalifikować, za pośrednictwem zewnętrznych firm MR; i

2. Ujawniania takich elementów danych klientom zewnętrznych firm MR w zakresie usług pomiaru liczby odbiorców; i

3. Dołączania takich elementów danych do wypełnionych ankiet klientów i dostarczania dołączonych danych ankietowych do klientów zewnętrznych firm MR w celach analitycznych lub badawczych; i

4. Innych zastosowań, określonych w ich polityce prywatności.

Jeśli kwalifikują się Państwo do przeprowadzenia z Państwem ankiety dla klientów przez zewnętrzną firmę MR, zewnętrzna firma MR dostarczy nam Państwa unikalny numer identyfikacyjny i łącze do ankiety, a my zaprosimy Państwa do udziału w ankiecie klienta poprzez - otrzymasz zaproszenie e-mailem. Nie udostępnimy Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail ani numeru telefonu zewnętrznym firmom MR. W związku z udostępnianiem Państwa informacji zewnętrznej firmie MR Państwa dane mogą być przesyłane i przechowywane poza krajem zamieszkania, w tym bez ograniczeń w Stanach Zjednoczonych i wyrażając zgodę na zastosowanie niniejszej polityki prywatności zgadzają się Państwo na przetwarzanie i eksportowanie danych osobowych określonych w niniejszej sekcji. Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące udostępniania danych, prosimy o kontakt z l.ronnenberg@untiedt.de. Możliwa jest również rezygnacja: glaxes.com/pl/login.html. W jej przypadku naszym obowiązkiem jest poinformowanie zewnętrznych firm MR o zaistniałej sytuacji. Prosimy pamiętać, że Untiedt Research GmbH mojaopnia.pl jest wyłącznie odpowiedzialna i zarządza wszystkimi wnioskami o rezygnację. Państwa udział w takich ankietach nie uprawnia do żadnych korzyści oferowanych przez zewnętrzne firmy MR ani członkostwa w nich.Dalsze zebrane daneW zależności od wyboru wynagrodzenia przez członka panelu , UR uzyska dane do adresu Paypal lub rachunku bankowego w celu przekazywania wynagrodzenia. Dane te będą wyłącznie wykorzystywane do przekazywania przyrzeczonego wynagrodzenia. UR zastrzega sobie przy tym prawo do przekazania adresów email do Paypal (Europe) S.a.r.l et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg lub córek spółek Paypal lub zewnętrznych usługodawców, wyłącznie w celu przekazania zapewnionego wynagrodzenia. Podane dane bankowe nie mogą być nigdy przekazywane osobom trzecim, nie są one też na stałe przechowywane w pamięci i muszą być na nowo podawane w każdym nowym zamówieniu.Dane wprowadzane automatyczniePrzy wywołaniu ankiety lub strony internetowej UR wprowadza automatycznie adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny , tak aby można było zidentyfikować i usunąć problemy techniczne przy korzystaniu z naszej strony lub odpowiedziach na pytania z ankiety. UR ma dostęp do treści zebranych na kontach członków. Służy to wyłącznie do udzielania odpowiedzi na zapytania członków i rozwiązywania problemów technicznych. Jeżeli macie Państwo pytania do wyżej opisanego użytkowania i przetwarzania danych lub nasuwają się ogólne pytania dotyczące naszych postanowień o ochronie danych osobowych, to prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.Korzystanie z Google AnalyticsTa strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy strony przez Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „Cookies“, pliki tekstowe, które są wprowadzane do pamięci Pana / Pani komputera i które umożliwiają analizę wykorzystania danej strony internetowej przez Pana / Panią. Informacje uzyskane poprzez Cookie odnośnie używania niniejszej strony internetowej są z reguły przenoszone na jeden z serwerów firmy Google w USA i tam wprowadzane do pamięci. W przypadku aktywacji anonimowości IP na ten stronie internetowej , Pana /Pani adres w Google zostanie wcześniej skrócony na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach wspólnoty. Tylko w wyjątkowych wypadkach przekazywany jest pełen adres IP do jednego z serwerów w Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie korzystało z tych informacji, w celu dokonania oceny użytkowania tej strony internetowej ,aby zestawić raporty z aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dalszych usług na rzecz administratora strony , związanych z korzystaniem ze strony internetowej i sieci internetowej. Pana / Pani adres IP ustalony w ramach Google Analytics z Pana / Pani przeglądarki nie będzie wprowadzony do innych danych Google . Może Pan / Panie uniknąć wprowadzenia Cookies do pamięci ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę – program ; zwracamy jednakże uwagę na fakt ,że w taki przypadku nie będzie Pan / Pani mogła korzystać z wszelkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto może Pan / Pani uniemożliwić Google zapisywanie danych pobranych przy pomocy Cookie ( włącznie z adresem IP) oraz ich przetwarzanie jeżeli załaduje i zainstaluje Pan / Pani pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Browser -Plugin. Jeżeli chce Pan / Pani udaremnić zapis przez Google Analytics, to należy kliknąć na następny link. Tym samym uruchomiony zostanie Opt-Out-Cookie, który zablokuje zapis Pana /Pani danych podczas odwiedzin na tej stronie internetowej : dezaktywacja Google-Analytics.Dalsze informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdziecie Państwo pod ://www.google.com/analytics/terms/de.html lub pod https://www.google.de/intl/de/policies/.Na tej stronie internetowej Google Analytics zostało rozszerzone o kod „ anonymizep” , który zabezpiecza zapis adresów IP. Przy pomocy Google Analytics wykorzystujemy dane z Double-Cookie i Adwords w celach statystycznych. Jeżeli Pan / Pani nie życzą sobie tego ,to dezaktywacja następuje poprzez zarządzanie danymi pod http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).Używanie CookiesPoniżej podana została lista Cookies, które są wprowadzane do pamięci podczas odwiedzania naszej strony. Ustawieniami w swojej przeglądarce może Pan /Pani odrzucić przyjmowanie Cookies, ale wtedy nie może Pan / Pani w pełni korzystać z naszej strony. Wykorzystanie nazwyPozyskiwanie członków paneluCzłonkowie www.mojaopinia.pl mają możliwość zaoferowania przyjaciołom i znajomym serwisu UR. W tym celu będzie prośba o adres mailowy tej osoby, aby można było wysłać jednorazowo email, w którym osoba ta zostanie zaproszona do zarejestrowania się na www.mojaopinia.pl. Ten mail będzie wysłany przez UR na zlecenie osoby reklamującej naszą stronę. Zebrane adresy mailowe nie będą wykorzystane w żadnym innym celu i mogą być wykreślone w każdej chwili na zapytanie.Dostęp do konta członkowskiegoWszelkie informacje ,które udostępnia panel -członek UR są do wglądu na koncie panelu i mogą być aktualizowane. Ponadto można wywołać wszelkie dostępne informacje od członka zebrane przez UR. Także przy pomocy własnego konta zakończenie członkostwa jest w każdej chwili możliwe.Zakończenie członkostwaJeżeli nie ma życzenia otrzymywania dalszych maili od nas i ma być zakończony udział na naszej stronie, to jest to możliwe poprzez funkcję wyrejestrowania na koncie członkowskim. Z drugiej strony na mailu z zaproszeniem jest do dyspozycji link na wyrejestrowanie. Po zakończeniu członkostwa dane są przechowywane w naszym systemie jeszcze przez 4 tygodnie ,zanim zostaną ostatecznie usunięte z systemu. Inne drogi zakończenia członkostwa mogą spowodować opóźnienia do 4 tygodni.Zmiany postanowień o ochronie danychUR zastrzega sobie prawo do aktualizowania postanowień o ochronie danych. Zmieniona wersja będzie publikowana na tej stronie. O znaczących zmianach w korzystaniu z danych będziecie Państwo poinformowani mailowo.

Rejestracja
Zarejestruj się teraz!
Polityka prywatności Wszystkie udzielone przez ankietowanych odpowiedzi nigdy nie bedą analizowane wspólnie z danymi osobowymi, a same dane osobowe nie będą udostępnione osobom postronnym (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997. Dz. U. Nr 133. Poz. 883). Dane osobowe, w tym adres pocztowy i mailowy, nigdy nie zostaną przekazane osobom trzecim. Jeśli masz pytanie dotyczące ochrony twoich danych osobowych, napisz do nas.